دوشنبه، ۰۱ مهر ۱۳۹۸
 
امروز دوشنبه، اول مهر ۱۳۹۸؛ دهمین روز در دومین هفته از تقویم آموزشی ترم پاییز ۹۹-۱۳۹۸ است.

فردا سه‌شنبه، دوم مهر ۱۳۹۸؛ یازدهمین روز در دومین هفته از تقویم آموزشی ترم پاییز ۹۹-۱۳۹۸ است.
 • پیشنهاد ارائهٔ درس جمعه، اول شهریور ۱۳۹۸
 • انتخاب واحد شنبه، نهم شهریور ۱۳۹۸
 • شروع کلاس‌ها شنبه، ۲۳ شهریور ۱۳۹۸
 • شروع کلاس‌ها (علوم پزشکی) شنبه، ۲۳ شهریور ۱۳۹۸
 • حذف و اضافه شنبه، ششم مهر ۱۳۹۸
 • حذف اضطراری یک‌شنبه، پانزدهم دی ۱۳۹۸
 • پایان کلاس‌ها پنج‌شنبه، دوازدهم دی ۱۳۹۸
 • پایان کلاس‌ها (علوم پزشکی) پنج‌شنبه، نوزدهم دی ۱۳۹۸
 • شروع نظرسنجی استادان یک‌شنبه، ۲۴ آذر ۱۳۹۸
 • دریافت کارت امتحان شنبه، هفتم دی ۱۳۹۸
 • شروع امتحا‌ن‌ها شنبه، چهاردهم دی ۱۳۹۸
 • پایان امتحا‌ن‌ها پنج‌شنبه، ۲۶ دی ۱۳۹۸
 • شروع امتحا‌ن‌ها (علوم پزشکی) شنبه، ۲۱ دی ۱۳۹۸
 • پایان امتحا‌ن‌ها (علوم پزشکی) پنج‌شنبه، سوم بهمن ۱۳۹۸
زمان‌بندی ثبت نام (انتخاب واحد)
 • دوشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۸
  ورودی‌های: ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷
 • سه‌شنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۸
  ورودی‌های: ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷
 • چهارشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۸
  ورودی‌های: ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷
 • پنج‌شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۸
  ورودی‌های: ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷