پنج‌شنبه، ۲۸ تیر ۱۳۹۷
 
امروز پنج‌شنبه، ۲۸ تیر ۱۳۹۷؛ هفتمین روز در اولین هفته از تقویم آموزشی ترم تابستان ۹۷-۱۳۹۶ است.

فردا جمعه، ۲۹ تیر ۱۳۹۷؛ هشتمین روز در دومین هفته از تقویم آموزشی ترم تابستان ۹۷-۱۳۹۶ است.
 • پیشنهاد ارائهٔ درس یک‌شنبه، هفدهم تیر ۱۳۹۷
 • انتخاب واحد سه‌شنبه، نوزدهم تیر ۱۳۹۷
 • انتخاب واحد با تأخیر
 • شروع کلاس‌ها جمعه، ۲۲ تیر ۱۳۹۷
 • شروع کلاس‌ها (علوم پزشکی) جمعه، ۲۲ تیر ۱۳۹۷
 • حذف و اضافه دوشنبه، هجدهم تیر ۱۳۹۷
 • حذف اضطراری
 • پایان کلاس‌ها پنج‌شنبه، اول شهریور ۱۳۹۷
 • پایان کلاس‌ها (علوم پزشکی) پنج‌شنبه، هشتم شهریور ۱۳۹۷
 • شروع نظرسنجی استادان شنبه، سیزدهم مرداد ۱۳۹۷
 • دریافت کارت امتحان جمعه، ۲۶ مرداد ۱۳۹۷
 • شروع امتحا‌ن‌ها جمعه، دوم شهریور ۱۳۹۷
 • پایان امتحا‌ن‌ها چهارشنبه، هفتم شهریور ۱۳۹۷
 • شروع امتحا‌ن‌ها (علوم پزشکی) جمعه، نهم شهریور ۱۳۹۷
 • پایان امتحا‌ن‌ها (علوم پزشکی) چهارشنبه، چهاردهم شهریور ۱۳۹۷
زمان‌بندی ثبت نام (انتخاب واحد)
 • سه‌شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷ (حذف و اضافه)
  ورودی‌های: ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶
 • چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷ (حذف و اضافه)
  ورودی‌های: ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶
 • پنج‌شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷
  ورودی‌های: ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶
 • شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷
  ورودی‌های: ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶
 • یک‌شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷
  ورودی‌های: ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶