یک‌شنبه، ۰۵ تیر ۱۴۰۱
 
امروز یک‌شنبه، پنجم تیر ۱۴۰۱؛ ترم تابستان ۰۱-۱۴۰۰؛ برگزاری امتحان‌ها

فردا دوشنبه، ششم تیر ۱۴۰۱؛ ترم تابستان ۰۱-۱۴۰۰؛ برگزاری امتحان‌ها
 • پیشنهاد ارائهٔ درس چهارشنبه، اول دی ۱۴۰۰
 • انتخاب واحد چهارشنبه، سیزدهم بهمن ۱۴۰۰
 • شروع کلاس‌ها شنبه، ۲۳ بهمن ۱۴۰۰
 • شروع کلاس‌ها (علوم پزشکی) شنبه، ۲۳ بهمن ۱۴۰۰
 • حذف و اضافه چهارشنبه، چهارم اسفند ۱۴۰۰
 • حذف اضطراری یک‌شنبه، اول خرداد ۱۴۰۱
 • پایان کلاس‌ها پنج‌شنبه، ۲۶ خرداد ۱۴۰۱
 • پایان کلاس‌ها (علوم پزشکی) پنج‌شنبه، دوم تیر ۱۴۰۱
 • شروع نظرسنجی استادان یک‌شنبه، هشتم خرداد ۱۴۰۱
 • دریافت کارت امتحان شنبه، ۲۱ خرداد ۱۴۰۱
 • شروع امتحا‌ن‌ها (غیر پزشکی) شنبه، ۲۸ خرداد ۱۴۰۱
 • پایان امتحا‌ن‌ها (غیر پزشکی) پنج‌شنبه، نهم تیر ۱۴۰۱
 • شروع امتحا‌ن‌ها (علوم پزشکی) شنبه، چهارم تیر ۱۴۰۱
 • پایان امتحا‌ن‌ها (علوم پزشکی) پنج‌شنبه، شانزدهم تیر ۱۴۰۱
زمان‌بندی ثبت نام (انتخاب واحد)