امروز دوشنبه، ۲۶ آذر ۱۳۹۷؛ نود و چهارمین روز در چهاردهمین هفته از تقویم آموزشی ترم پاییز ۹۸-۱۳۹۷ است.

فردا سه‌شنبه، ۲۷ آذر ۱۳۹۷؛ نود و پنجمین روز در چهاردهمین هفته از تقویم آموزشی ترم پاییز ۹۸-۱۳۹۷ است.
 • پیشنهاد ارائهٔ درس پنج‌شنبه، اول شهریور ۱۳۹۷
 • انتخاب واحد شنبه، دهم شهریور ۱۳۹۷
 • شروع کلاس‌ها شنبه، ۲۴ شهریور ۱۳۹۷
 • شروع کلاس‌ها (علوم پزشکی) شنبه، ۲۴ شهریور ۱۳۹۷
 • حذف و اضافه شنبه، هفتم مهر ۱۳۹۷
 • حذف اضطراری شنبه، پانزدهم دی ۱۳۹۷
 • پایان کلاس‌ها پنج‌شنبه، سیزدهم دی ۱۳۹۷
 • پایان کلاس‌ها (علوم پزشکی) پنج‌شنبه، سیزدهم دی ۱۳۹۷
 • شروع نظرسنجی استادان یک‌شنبه، ۲۵ آذر ۱۳۹۷
 • دریافت کارت امتحان پنج‌شنبه، ششم دی ۱۳۹۷
 • شروع امتحا‌ن‌ها شنبه، پانزدهم دی ۱۳۹۷
 • پایان امتحا‌ن‌ها پنج‌شنبه، ۲۷ دی ۱۳۹۷
 • شروع امتحا‌ن‌ها (علوم پزشکی) شنبه، ۲۲ دی ۱۳۹۷
 • پایان امتحا‌ن‌ها (علوم پزشکی) چهارشنبه، دهم بهمن ۱۳۹۷
زمان‌بندی ثبت نام (انتخاب واحد)