دوشنبه، ۰۴ مرداد ۱۴۰۰
 
امروز دوشنبه، چهارم مرداد ۱۴۰۰؛ ترم تابستان ۰۰-۱۳۹۹

فردا سه‌شنبه، پنجم مرداد ۱۴۰۰؛ ترم تابستان ۰۰-۱۳۹۹
 • پیشنهاد ارائهٔ درس دوشنبه، اول دی ۱۳۹۹
 • انتخاب واحد چهارشنبه، پانزدهم بهمن ۱۳۹۹
 • شروع کلاس‌ها شنبه، نهم اسفند ۱۳۹۹
 • شروع کلاس‌ها (علوم پزشکی) شنبه، نهم اسفند ۱۳۹۹
 • حذف و اضافه شنبه، نهم اسفند ۱۳۹۹
 • حذف اضطراری شنبه، اول خرداد ۱۴۰۰
 • پایان کلاس‌ها پنج‌شنبه، دهم تیر ۱۴۰۰
 • پایان کلاس‌ها (علوم پزشکی) پنج‌شنبه، دهم تیر ۱۴۰۰
 • شروع نظرسنجی استادان یک‌شنبه، ۲۳ خرداد ۱۴۰۰
 • دریافت کارت امتحان شنبه، پنجم تیر ۱۴۰۰
 • شروع امتحا‌ن‌ها شنبه، دوازدهم تیر ۱۴۰۰
 • پایان امتحا‌ن‌ها پنج‌شنبه، ۲۴ تیر ۱۴۰۰
 • شروع امتحا‌ن‌ها (علوم پزشکی) شنبه، دوازدهم تیر ۱۴۰۰
 • پایان امتحا‌ن‌ها (علوم پزشکی) پنج‌شنبه، ۲۴ تیر ۱۴۰۰
زمان‌بندی ثبت نام (انتخاب واحد)