امروز شنبه، چهارم خرداد ۱۳۹۸؛ نود و دومین روز در چهاردهمین هفته از تقویم آموزشی ترم زمستان ۹۸-۱۳۹۷ است.

فردا یک‌شنبه، پنجم خرداد ۱۳۹۸؛ نود و سومین روز در چهاردهمین هفته از تقویم آموزشی ترم زمستان ۹۸-۱۳۹۷ است.
 • پیشنهاد ارائهٔ درس یک‌شنبه، یازدهم آذر ۱۳۹۷
 • انتخاب واحد شنبه، ششم بهمن ۱۳۹۷
 • شروع کلاس‌ها شنبه، سیزدهم بهمن ۱۳۹۷
 • شروع کلاس‌ها (علوم پزشکی) شنبه، سیزدهم بهمن ۱۳۹۷
 • حذف و اضافه شنبه، ۲۷ بهمن ۱۳۹۷
 • حذف اضطراری چهارشنبه، اول خرداد ۱۳۹۸
 • پایان کلاس‌ها پنج‌شنبه، ۲۳ خرداد ۱۳۹۸
 • پایان کلاس‌ها (علوم پزشکی) پنج‌شنبه، ۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • شروع نظرسنجی استادان یک‌شنبه، پنجم خرداد ۱۳۹۸
 • دریافت کارت امتحان چهارشنبه، پانزدهم خرداد ۱۳۹۸
 • شروع امتحا‌ن‌ها شنبه، ۲۵ خرداد ۱۳۹۸
 • پایان امتحا‌ن‌ها پنج‌شنبه، ششم تیر ۱۳۹۸
 • شروع امتحا‌ن‌ها (علوم پزشکی) شنبه، اول تیر ۱۳۹۸
 • پایان امتحا‌ن‌ها (علوم پزشکی) پنج‌شنبه، سیزدهم تیر ۱۳۹۸
زمان‌بندی ثبت نام (انتخاب واحد)