دوشنبه، ۱۲ خرداد ۱۳۹۹
 
امروز دوشنبه، دوازدهم خرداد ۱۳۹۹؛ یکصد و یکمین روز در پانزدهمین هفته از تقویم آموزشی ترم زمستان ۹۹-۱۳۹۸ است.

فردا سه‌شنبه، سیزدهم خرداد ۱۳۹۹؛ یکصد و دومین روز در پانزدهمین هفته از تقویم آموزشی ترم زمستان ۹۹-۱۳۹۸ است.
 • پیشنهاد ارائهٔ درس یک‌شنبه، اول دی ۱۳۹۸
 • انتخاب واحد شنبه، پنجم بهمن ۱۳۹۸
 • شروع کلاس‌ها شنبه، دوازدهم بهمن ۱۳۹۸
 • شروع کلاس‌ها (علوم پزشکی) شنبه، دوازدهم بهمن ۱۳۹۸
 • حذف و اضافه شنبه، ۲۶ بهمن ۱۳۹۸
 • حذف اضطراری پنج‌شنبه، اول خرداد ۱۳۹۹
 • پایان کلاس‌ها جمعه، ۲۳ خرداد ۱۳۹۹
 • پایان کلاس‌ها (علوم پزشکی) پنج‌شنبه، ۲۹ خرداد ۱۳۹۹
 • شروع نظرسنجی استادان یک‌شنبه، چهارم خرداد ۱۳۹۹
 • دریافت کارت امتحان شنبه، هفدهم خرداد ۱۳۹۹
 • شروع امتحا‌ن‌ها شنبه، ۲۴ خرداد ۱۳۹۹
 • پایان امتحا‌ن‌ها پنج‌شنبه، پنجم تیر ۱۳۹۹
 • شروع امتحا‌ن‌ها (علوم پزشکی) شنبه، ۳۱ خرداد ۱۳۹۹
 • پایان امتحا‌ن‌ها (علوم پزشکی) پنج‌شنبه، دوازدهم تیر ۱۳۹۹
زمان‌بندی ثبت نام (انتخاب واحد)