پنج‌شنبه، ۰۹ بهمن ۱۳۹۹
 
امروز پنج‌شنبه، نهم بهمن ۱۳۹۹؛ ترم زمستان ۰۰-۱۳۹۹؛ برگزاری امتحان‌ها

فردا جمعه، دهم بهمن ۱۳۹۹؛ ترم زمستان ۰۰-۱۳۹۹؛ برگزاری امتحان‌ها
 • پیشنهاد ارائهٔ درس شنبه، اول شهریور ۱۳۹۹
 • انتخاب واحد شنبه، اول شهریور ۱۳۹۹
 • شروع کلاس‌ها شنبه، ۲۹ شهریور ۱۳۹۹
 • شروع کلاس‌ها (علوم پزشکی) شنبه، ۲۹ شهریور ۱۳۹۹
 • حذف و اضافه شنبه، دوازدهم مهر ۱۳۹۹
 • حذف اضطراری دوشنبه، پانزدهم دی ۱۳۹۹
 • پایان کلاس‌ها سه‌شنبه، ۳۰ دی ۱۳۹۹
 • پایان کلاس‌ها (علوم پزشکی) سه‌شنبه، ۳۰ دی ۱۳۹۹
 • شروع نظرسنجی استادان پنج‌شنبه، هجدهم دی ۱۳۹۹
 • دریافت کارت امتحان یک‌شنبه، ۲۸ دی ۱۳۹۹
 • شروع امتحا‌ن‌ها چهارشنبه، هشتم بهمن ۱۳۹۹
 • پایان امتحا‌ن‌ها چهارشنبه، ۲۹ بهمن ۱۳۹۹
 • شروع امتحا‌ن‌ها (علوم پزشکی) چهارشنبه، هشتم بهمن ۱۳۹۹
 • پایان امتحا‌ن‌ها (علوم پزشکی) چهارشنبه، ۲۹ بهمن ۱۳۹۹
زمان‌بندی ثبت نام (انتخاب واحد)