یک‌شنبه، ۰۱ مرداد ۱۳۹۶
 
امروز یک‌شنبه، اول مرداد ۱۳۹۶؛ یازدهمین روز در دومین هفته از تقویم آموزشی ترم تابستان ۹۶-۱۳۹۵ است.

فردا دوشنبه، دوم مرداد ۱۳۹۶؛ دوازدهمین روز در دومین هفته از تقویم آموزشی ترم تابستان ۹۶-۱۳۹۵ است.
 • پیشنهاد ارائهٔ درس پنج‌شنبه، اول تیر ۱۳۹۶
 • انتخاب واحد شنبه، هفدهم تیر ۱۳۹۶
 • انتخاب واحد با تأخیر
 • شروع کلاس‌ها پنج‌شنبه، ۲۲ تیر ۱۳۹۶
 • حذف و اضافه یک‌شنبه، هجدهم تیر ۱۳۹۶
 • حذف اضطراری
 • پایان کلاس‌ها چهارشنبه، اول شهریور ۱۳۹۶
 • شروع نظرسنجی استادان جمعه، سیزدهم مرداد ۱۳۹۶
 • دریافت کارت امتحان پنج‌شنبه، ۲۶ مرداد ۱۳۹۶
 • شروع امتحا‌ن‌ها پنج‌شنبه، دوم شهریور ۱۳۹۶
 • پایان امتحا‌ن‌ها سه‌شنبه، هفتم شهریور ۱۳۹۶