یک‌شنبه، ۰۶ بهمن ۱۳۹۸
 
امروز یک‌شنبه، ششم بهمن ۱۳۹۸؛ ترم زمستان ۹۹-۱۳۹۸

فردا دوشنبه، هفتم بهمن ۱۳۹۸؛ ترم زمستان ۹۹-۱۳۹۸
 • پیشنهاد ارائهٔ درس شنبه، بیستم مهر ۱۳۹۸
 • انتخاب واحد شنبه، پنجم بهمن ۱۳۹۸
 • شروع کلاس‌ها شنبه، دوازدهم بهمن ۱۳۹۸
 • شروع کلاس‌ها (علوم پزشکی) شنبه، دوازدهم بهمن ۱۳۹۸
 • حذف و اضافه شنبه، ۲۶ بهمن ۱۳۹۸
 • حذف اضطراری پنج‌شنبه، اول خرداد ۱۳۹۹
 • پایان کلاس‌ها جمعه، ۲۳ خرداد ۱۳۹۹
 • پایان کلاس‌ها (علوم پزشکی) پنج‌شنبه، ۲۹ خرداد ۱۳۹۹
 • شروع نظرسنجی استادان یک‌شنبه، چهارم خرداد ۱۳۹۹
 • دریافت کارت امتحان شنبه، هفدهم خرداد ۱۳۹۹
 • شروع امتحا‌ن‌ها شنبه، ۲۴ خرداد ۱۳۹۹
 • پایان امتحا‌ن‌ها پنج‌شنبه، پنجم تیر ۱۳۹۹
 • شروع امتحا‌ن‌ها (علوم پزشکی) شنبه، ۳۱ خرداد ۱۳۹۹
 • پایان امتحا‌ن‌ها (علوم پزشکی) پنج‌شنبه، دوازدهم تیر ۱۳۹۹
زمان‌بندی ثبت نام (انتخاب واحد)
 • شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۸
  ورودی‌های: ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵
 • یک‌شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۸
  ورودی: ۱۳۹۶
 • دوشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۸
  ورودی: ۱۳۹۷
 • سه‌شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۸
  ورودی: ۱۳۹۸
 • چهارشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۸
  ورودی‌های: ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸
 • پنج‌شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۸
  ورودی‌های: ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸