پنج‌شنبه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۹
 
امروز پنج‌شنبه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۹؛ بیستمین روز در سومین هفته از تقویم آموزشی ترم تابستان ۹۹-۱۳۹۸ است.

فردا جمعه، ۲۴ مرداد ۱۳۹۹؛ بیست و یکمین روز در سومین هفته از تقویم آموزشی ترم تابستان ۹۹-۱۳۹۸ است.
 • پیشنهاد ارائهٔ درس سه‌شنبه، بیستم خرداد ۱۳۹۹
 • انتخاب واحد شنبه، ۲۸ تیر ۱۳۹۹
 • شروع کلاس‌ها شنبه، چهارم مرداد ۱۳۹۹
 • شروع کلاس‌ها (علوم پزشکی) شنبه، چهارم مرداد ۱۳۹۹
 • حذف و اضافه شنبه، ۲۸ تیر ۱۳۹۹
 • حذف اضطراری
 • پایان کلاس‌ها پنج‌شنبه، ۳۰ مرداد ۱۳۹۹
 • پایان کلاس‌ها (علوم پزشکی) پنج‌شنبه، ۳۰ مرداد ۱۳۹۹
 • شروع نظرسنجی استادان یک‌شنبه، دوازدهم مرداد ۱۳۹۹
 • دریافت کارت امتحان شنبه، ۲۵ مرداد ۱۳۹۹
 • شروع امتحا‌ن‌ها شنبه، اول شهریور ۱۳۹۹
 • پایان امتحا‌ن‌ها پنج‌شنبه، ششم شهریور ۱۳۹۹
 • شروع امتحا‌ن‌ها (علوم پزشکی) شنبه، اول شهریور ۱۳۹۹
 • پایان امتحا‌ن‌ها (علوم پزشکی) پنج‌شنبه، ششم شهریور ۱۳۹۹
زمان‌بندی ثبت نام (انتخاب واحد)