جمعه، ۳۰ شهریور ۱۳۹۷
 
امروز جمعه، ۳۰ شهریور ۱۳۹۷؛ هفتمین روز در اولین هفته از تقویم آموزشی ترم پاییز ۹۸-۱۳۹۷ است.

فردا شنبه، ۳۱ شهریور ۱۳۹۷؛ هشتمین روز در دومین هفته از تقویم آموزشی ترم پاییز ۹۸-۱۳۹۷ است.
 • پیشنهاد ارائهٔ درس پنج‌شنبه، اول شهریور ۱۳۹۷
 • انتخاب واحد شنبه، دهم شهریور ۱۳۹۷
 • شروع کلاس‌ها شنبه، ۲۴ شهریور ۱۳۹۷
 • شروع کلاس‌ها (علوم پزشکی) شنبه، ۲۴ شهریور ۱۳۹۷
 • حذف و اضافه شنبه، هفتم مهر ۱۳۹۷
 • حذف اضطراری شنبه، پانزدهم دی ۱۳۹۷
 • پایان کلاس‌ها پنج‌شنبه، سیزدهم دی ۱۳۹۷
 • پایان کلاس‌ها (علوم پزشکی) پنج‌شنبه، سیزدهم دی ۱۳۹۷
 • شروع نظرسنجی استادان یک‌شنبه، ۲۵ آذر ۱۳۹۷
 • دریافت کارت امتحان پنج‌شنبه، ششم دی ۱۳۹۷
 • شروع امتحا‌ن‌ها شنبه، پانزدهم دی ۱۳۹۷
 • پایان امتحا‌ن‌ها پنج‌شنبه، ۲۷ دی ۱۳۹۷
 • شروع امتحا‌ن‌ها (علوم پزشکی) شنبه، ۲۲ دی ۱۳۹۷
 • پایان امتحا‌ن‌ها (علوم پزشکی) چهارشنبه، دهم بهمن ۱۳۹۷
زمان‌بندی ثبت نام (انتخاب واحد)
 • شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۷
  ورودی: ۱۳۹۶
 • یک‌شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۷
  ورودی: ۱۳۹۶
 • دوشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۷
  ورودی‌های: ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶
 • سه‌شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۷
  ورودی‌های: ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶
 • چهارشنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۷
  ورودی‌های: ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶