دوشنبه، ۰۵ فروردین ۱۳۹۸
 
امروز دوشنبه، پنجم فروردین ۱۳۹۸؛ تعطیلات نوروزی؛ تعطیلات نوروزی
 • پیشنهاد ارائهٔ درس یک‌شنبه، یازدهم آذر ۱۳۹۷
 • انتخاب واحد شنبه، ششم بهمن ۱۳۹۷
 • شروع کلاس‌ها شنبه، سیزدهم بهمن ۱۳۹۷
 • شروع کلاس‌ها (علوم پزشکی) شنبه، سیزدهم بهمن ۱۳۹۷
 • حذف و اضافه شنبه، ۲۷ بهمن ۱۳۹۷
 • حذف اضطراری چهارشنبه، اول خرداد ۱۳۹۸
 • پایان کلاس‌ها پنج‌شنبه، ۲۳ خرداد ۱۳۹۸
 • پایان کلاس‌ها (علوم پزشکی) پنج‌شنبه، ۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • شروع نظرسنجی استادان یک‌شنبه، پنجم خرداد ۱۳۹۸
 • دریافت کارت امتحان شنبه، هجدهم خرداد ۱۳۹۸
 • شروع امتحا‌ن‌ها شنبه، ۲۵ خرداد ۱۳۹۸
 • پایان امتحا‌ن‌ها پنج‌شنبه، ششم تیر ۱۳۹۸
 • شروع امتحا‌ن‌ها (علوم پزشکی) شنبه، اول تیر ۱۳۹۸
 • پایان امتحا‌ن‌ها (علوم پزشکی) پنج‌شنبه، سیزدهم تیر ۱۳۹۸
زمان‌بندی ثبت نام (انتخاب واحد)