هفتهٔ فرد
امروز شنبه، دوازدهم آذر ۱۴۰۱؛ هفتاد و یکمین روز در یازدهمین هفته از تقویم آموزشی ترم پاییز ۰۲-۱۴۰۱ است.

فردا یک‌شنبه، سیزدهم آذر ۱۴۰۱؛ هفتاد و دومین روز در یازدهمین هفته از تقویم آموزشی ترم پاییز ۰۲-۱۴۰۱ است.
 • پیشنهاد ارائهٔ درس سه‌شنبه، اول شهریور ۱۴۰۱
 • انتخاب واحد شنبه، دوازدهم شهریور ۱۴۰۱
 • شروع کلاس‌ها شنبه، دوم مهر ۱۴۰۱
 • شروع کلاس‌ها (علوم پزشکی) شنبه، دوم مهر ۱۴۰۱
 • حذف و اضافه شنبه، دوم مهر ۱۴۰۱
 • حذف اضطراری پنج‌شنبه، پانزدهم دی ۱۴۰۱
 • پایان کلاس‌ها پنج‌شنبه، ۲۲ دی ۱۴۰۱
 • پایان کلاس‌ها (علوم پزشکی) پنج‌شنبه، ۲۲ دی ۱۴۰۱
 • شروع نظرسنجی استادان یک‌شنبه، چهارم دی ۱۴۰۱
 • دریافت کارت امتحان شنبه، هفدهم دی ۱۴۰۱
 • شروع امتحا‌ن‌ها (غیر پزشکی) شنبه، ۲۴ دی ۱۴۰۱
 • پایان امتحا‌ن‌ها (غیر پزشکی) پنج‌شنبه، ششم بهمن ۱۴۰۱
 • شروع امتحا‌ن‌ها (علوم پزشکی) شنبه، اول بهمن ۱۴۰۱
 • پایان امتحا‌ن‌ها (علوم پزشکی) دوشنبه، سوم بهمن ۱۴۰۱
زمان‌بندی ثبت نام (انتخاب واحد)