امروز شنبه، چهارم آذر ۱۳۹۶؛ هفتاد و یکمین روز در یازدهمین هفته از تقویم آموزشی ترم پاییز ۹۷-۱۳۹۶ است.

فردا یک‌شنبه، پنجم آذر ۱۳۹۶؛ هفتاد و دومین روز در یازدهمین هفته از تقویم آموزشی ترم پاییز ۹۷-۱۳۹۶ است.
 • پیشنهاد ارائهٔ درس یک‌شنبه، اول مرداد ۱۳۹۶
 • انتخاب واحد شنبه، هجدهم شهریور ۱۳۹۶
 • انتخاب واحد با تأخیر پنج‌شنبه، ۲۳ شهریور ۱۳۹۶
 • شروع کلاس‌ها شنبه، ۲۵ شهریور ۱۳۹۶
 • حذف و اضافه دوشنبه، دهم مهر ۱۳۹۶
 • حذف اضطراری جمعه، پانزدهم دی ۱۳۹۶
 • پایان کلاس‌ها پنج‌شنبه، چهاردهم دی ۱۳۹۶
 • شروع نظرسنجی استادان یک‌شنبه، ۲۶ آذر ۱۳۹۶
 • دریافت کارت امتحان شنبه، نهم دی ۱۳۹۶
 • شروع امتحا‌ن‌ها شنبه، شانزدهم دی ۱۳۹۶
 • پایان امتحا‌ن‌ها پنج‌شنبه، ۲۸ دی ۱۳۹۶
زمان‌بندی ثبت نام (انتخاب واحد)