چهارشنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۹
 
امروز چهارشنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۹؛ سی و سومین روز در پنجمین هفته از تقویم آموزشی ترم پاییز ۰۰-۱۳۹۹ است.

فردا پنج‌شنبه، اول آبان ۱۳۹۹؛ سی و چهارمین روز در پنجمین هفته از تقویم آموزشی ترم پاییز ۰۰-۱۳۹۹ است.
 • پیشنهاد ارائهٔ درس شنبه، اول شهریور ۱۳۹۹
 • انتخاب واحد شنبه، اول شهریور ۱۳۹۹
 • شروع کلاس‌ها شنبه، ۲۹ شهریور ۱۳۹۹
 • شروع کلاس‌ها (علوم پزشکی) شنبه، ۲۹ شهریور ۱۳۹۹
 • حذف و اضافه شنبه، دوازدهم مهر ۱۳۹۹
 • حذف اضطراری دوشنبه، پانزدهم دی ۱۳۹۹
 • پایان کلاس‌ها پنج‌شنبه، یازدهم دی ۱۳۹۹
 • پایان کلاس‌ها (علوم پزشکی) پنج‌شنبه، هجدهم دی ۱۳۹۹
 • شروع نظرسنجی استادان یک‌شنبه، ۲۳ آذر ۱۳۹۹
 • دریافت کارت امتحان شنبه، ششم دی ۱۳۹۹
 • شروع امتحا‌ن‌ها شنبه، سیزدهم دی ۱۳۹۹
 • پایان امتحا‌ن‌ها پنج‌شنبه، ۲۵ دی ۱۳۹۹
 • شروع امتحا‌ن‌ها (علوم پزشکی) شنبه، بیستم دی ۱۳۹۹
 • پایان امتحا‌ن‌ها (علوم پزشکی) پنج‌شنبه، دوم بهمن ۱۳۹۹
زمان‌بندی ثبت نام (انتخاب واحد)
 • چهارشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۹ (حذف و اضافه)
  ورودی‌های: ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸