جمعه، ۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
 
امروز جمعه، هشتم اردیبهشت ۱۳۹۶؛ هفتاد و ششمین روز در یازدهمین هفته از تقویم آموزشی ترم زمستان ۹۶-۱۳۹۵ است.
  • پیشنهاد ارائهٔ درس سه‌شنبه، بیستم مهر ۱۳۹۵
  • انتخاب واحد دوشنبه، چهارم بهمن ۱۳۹۵
  • انتخاب واحد با تأخیر شنبه، نهم بهمن ۱۳۹۵
  • شروع کلاس‌ها شنبه، نهم بهمن ۱۳۹۵
  • حذف و اضافه شنبه، شانزدهم بهمن ۱۳۹۵
  • حذف اضطراری دوشنبه، اول خرداد ۱۳۹۶
  • پایان کلاس‌ها شنبه، سیزدهم خرداد ۱۳۹۶
  • شروع امتحا‌ن‌ها سه‌شنبه، شانزدهم خرداد ۱۳۹۶
  • پایان امتحا‌ن‌ها شنبه، ۲۷ خرداد ۱۳۹۶