امروز شنبه، اول مهر ۱۳۹۶؛ هشتمین روز در دومین هفته از تقویم آموزشی ترم پاییز ۹۷-۱۳۹۶ است.

فردا یک‌شنبه، دوم مهر ۱۳۹۶؛ نهمین روز در دومین هفته از تقویم آموزشی ترم پاییز ۹۷-۱۳۹۶ است.
 • پیشنهاد ارائهٔ درس یک‌شنبه، اول مرداد ۱۳۹۶
 • انتخاب واحد شنبه، هجدهم شهریور ۱۳۹۶
 • انتخاب واحد با تأخیر پنج‌شنبه، ۲۳ شهریور ۱۳۹۶
 • شروع کلاس‌ها شنبه، ۲۵ شهریور ۱۳۹۶
 • حذف و اضافه دوشنبه، دهم مهر ۱۳۹۶
 • حذف اضطراری جمعه، پانزدهم دی ۱۳۹۶
 • پایان کلاس‌ها پنج‌شنبه، چهاردهم دی ۱۳۹۶
 • شروع نظرسنجی استادان یک‌شنبه، ۲۶ آذر ۱۳۹۶
 • دریافت کارت امتحان شنبه، نهم دی ۱۳۹۶
 • شروع امتحا‌ن‌ها شنبه، شانزدهم دی ۱۳۹۶
 • پایان امتحا‌ن‌ها پنج‌شنبه، ۲۸ دی ۱۳۹۶
زمان‌بندی ثبت نام (انتخاب واحد)
 • یک‌شنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۶
  ورودی‌های: ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳
 • دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۶
  ورودی: ۱۳۹۴
 • سه‌شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۶
  ورودی: ۱۳۹۵
 • چهارشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۶
  ورودی‌های: ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵
 • پنج‌شنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۶
  ورودی‌های: ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵
 • جمعه ۲۴ شهریور ۱۳۹۶
  ورودی‌های: ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵
 • شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۶
  ورودی‌های: ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵
 • دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۶ (حذف و اضافه)
  ورودی‌های: ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳
 • سه‌شنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۶ (حذف و اضافه)
  ورودی: ۱۳۹۴
 • چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۶ (حذف و اضافه)
  ورودی: ۱۳۹۵