پنج‌شنبه، ۰۸ تیر ۱۳۹۶
 
امروز پنج‌شنبه، هشتم تیر ۱۳۹۶؛ ترم تابستان ۹۶-۱۳۹۵

فردا جمعه، نهم تیر ۱۳۹۶؛ ترم تابستان ۹۶-۱۳۹۵
 • پیشنهاد ارائهٔ درس سه‌شنبه، بیستم مهر ۱۳۹۵
 • انتخاب واحد دوشنبه، چهارم بهمن ۱۳۹۵
 • انتخاب واحد با تأخیر شنبه، نهم بهمن ۱۳۹۵
 • شروع کلاس‌ها شنبه، نهم بهمن ۱۳۹۵
 • حذف و اضافه شنبه، شانزدهم بهمن ۱۳۹۵
 • حذف اضطراری دوشنبه، اول خرداد ۱۳۹۶
 • پایان کلاس‌ها شنبه، سیزدهم خرداد ۱۳۹۶
 • شروع نظرسنجی استادان چهارشنبه، ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶
 • دریافت کارت امتحان چهارشنبه، دهم خرداد ۱۳۹۶
 • شروع امتحا‌ن‌ها سه‌شنبه، شانزدهم خرداد ۱۳۹۶
 • پایان امتحا‌ن‌ها دوشنبه، ۲۹ خرداد ۱۳۹۶