دوشنبه، ۳۰ بهمن ۱۳۹۶
 
امروز دوشنبه، ۳۰ بهمن ۱۳۹۶؛ هفدهمین روز در سومین هفته از تقویم آموزشی ترم زمستان ۹۷-۱۳۹۶ است.

فردا سه‌شنبه، اول اسفند ۱۳۹۶؛ هجدهمین روز در سومین هفته از تقویم آموزشی ترم زمستان ۹۷-۱۳۹۶ است.
 • پیشنهاد ارائهٔ درس پنج‌شنبه، بیستم مهر ۱۳۹۶
 • انتخاب واحد شنبه، هفتم بهمن ۱۳۹۶
 • انتخاب واحد با تأخیر پنج‌شنبه، دوازدهم بهمن ۱۳۹۶
 • شروع کلاس‌ها شنبه، چهاردهم بهمن ۱۳۹۶
 • حذف و اضافه شنبه، ۲۸ بهمن ۱۳۹۶
 • حذف اضطراری سه‌شنبه، اول خرداد ۱۳۹۷
 • پایان کلاس‌ها پنج‌شنبه، ۳۱ خرداد ۱۳۹۷
 • شروع نظرسنجی استادان دوشنبه، هفتم خرداد ۱۳۹۷
 • دریافت کارت امتحان یک‌شنبه، بیستم خرداد ۱۳۹۷
 • شروع امتحا‌ن‌ها یک‌شنبه، ۲۷ خرداد ۱۳۹۷
 • پایان امتحا‌ن‌ها پنج‌شنبه، هفتم تیر ۱۳۹۷
زمان‌بندی ثبت نام (انتخاب واحد)
 • شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ (حذف و اضافه)
  ورودی‌های: ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳
 • یک‌شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ (حذف و اضافه)
  ورودی‌های: ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴
 • دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ (حذف و اضافه)
  ورودی‌های: ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵
 • سه‌شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۶ (حذف و اضافه)
  ورودی‌های: ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶