جمعه، ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
 
امروز جمعه، هفتم اردیبهشت ۱۳۹۷؛ شصت و سومین روز در نهمین هفته از تقویم آموزشی ترم زمستان ۹۷-۱۳۹۶ است.

فردا شنبه، هشتم اردیبهشت ۱۳۹۷؛ شصت و چهارمین روز در دهمین هفته از تقویم آموزشی ترم زمستان ۹۷-۱۳۹۶ است.
 • پیشنهاد ارائهٔ درس پنج‌شنبه، بیستم مهر ۱۳۹۶
 • انتخاب واحد شنبه، هفتم بهمن ۱۳۹۶
 • انتخاب واحد با تأخیر پنج‌شنبه، دوازدهم بهمن ۱۳۹۶
 • شروع کلاس‌ها شنبه، چهاردهم بهمن ۱۳۹۶
 • حذف و اضافه شنبه، ۲۸ بهمن ۱۳۹۶
 • حذف اضطراری سه‌شنبه، اول خرداد ۱۳۹۷
 • پایان کلاس‌ها پنج‌شنبه، ۲۴ خرداد ۱۳۹۷
 • شروع نظرسنجی استادان دوشنبه، هفتم خرداد ۱۳۹۷
 • دریافت کارت امتحان جمعه، اول تیر ۱۳۹۷
 • شروع امتحا‌ن‌ها یک‌شنبه، ۲۷ خرداد ۱۳۹۷
 • پایان امتحا‌ن‌ها پنج‌شنبه، هفتم تیر ۱۳۹۷
زمان‌بندی ثبت نام (انتخاب واحد)