امروز جمعه، ۲۸ تیر ۱۳۹۸؛ چهاردهمین روز در دومین هفته از تقویم آموزشی ترم تابستان ۹۸-۱۳۹۷ است.

فردا شنبه، ۲۹ تیر ۱۳۹۸؛ پانزدهمین روز در سومین هفته از تقویم آموزشی ترم تابستان ۹۸-۱۳۹۷ است.
 • پیشنهاد ارائهٔ درس دوشنبه، هفدهم تیر ۱۳۹۸
 • انتخاب واحد یک‌شنبه، نهم تیر ۱۳۹۸
 • شروع کلاس‌ها شنبه، پانزدهم تیر ۱۳۹۸
 • شروع کلاس‌ها (علوم پزشکی) شنبه، پانزدهم تیر ۱۳۹۸
 • حذف و اضافه یک‌شنبه، نهم تیر ۱۳۹۸
 • حذف اضطراری
 • پایان کلاس‌ها پنج‌شنبه، ۲۴ مرداد ۱۳۹۸
 • پایان کلاس‌ها (علوم پزشکی) پنج‌شنبه، ۲۴ مرداد ۱۳۹۸
 • شروع نظرسنجی استادان یک‌شنبه، ششم مرداد ۱۳۹۸
 • دریافت کارت امتحان شنبه، نوزدهم مرداد ۱۳۹۸
 • شروع امتحا‌ن‌ها شنبه، ۲۶ مرداد ۱۳۹۸
 • پایان امتحا‌ن‌ها پنج‌شنبه، ۳۱ مرداد ۱۳۹۸
 • شروع امتحا‌ن‌ها (علوم پزشکی) شنبه، ۲۶ مرداد ۱۳۹۸
 • پایان امتحا‌ن‌ها (علوم پزشکی) پنج‌شنبه، ۳۱ مرداد ۱۳۹۸
زمان‌بندی ثبت نام (انتخاب واحد)