پنج‌شنبه، ۰۵ اسفند ۱۳۹۵
 
امروز پنج‌شنبه، پنجم اسفند ۱۳۹۵؛ بیست و هفتمین روز در چهارمین هفته از تقویم آموزشی ترم زمستان ۹۶-۱۳۹۵ است.
  • پیشنهاد ارائهٔ درس سه‌شنبه، بیستم مهر ۱۳۹۵
  • انتخاب واحد دوشنبه، چهارم بهمن ۱۳۹۵
  • انتخاب واحد با تأخیر شنبه، نهم بهمن ۱۳۹۵
  • شروع کلاس‌ها شنبه، نهم بهمن ۱۳۹۵
  • حذف و اضافه یک‌شنبه، هفدهم بهمن ۱۳۹۵
  • حذف اضطراری دوشنبه، اول خرداد ۱۳۹۶
  • پایان کلاس‌ها جمعه، دوازدهم خرداد ۱۳۹۶
  • شروع امتحا‌ن‌ها سه‌شنبه، شانزدهم خرداد ۱۳۹۶
  • پایان امتحا‌ن‌ها شنبه، ۲۷ خرداد ۱۳۹۶