جمعه، ۳۰ شهریور ۱۳۹۷
ویرایش ۱.۰.۱۱۹۳.۱۰۳۰۸ (هشتم خرداد ۱۳۹۷)
صفحه‌ی «ثبت نمره برای درس‌های معرفی به استاد» پیاده‌سازی گردید.
ویرایش ۱.۰.۱۱۸۸.۶۱۱۲۱ (۲۱ بهمن ۱۳۹۶)
صفحه‌ی «روندنمای تحصیلی دانشجویان» پیاده‌سازی شد. در این صفحه (که توسط کارشناس گروه تنظیم می‌شود) پیشنهاد ترتیب و زمان گذراندن درس‌ها و نیز وضعیت گذراندن درس برای دانشجو، نمایش داده می‌شود.
ویرایش ۱.۰.۱۱۸۱.۶۱۰۱۴ (چهاردهم دی ۱۳۹۶)
صفحه‌ی «بررسی عدم رعایت پیش‌نیاز درس‌ها» پیاده‌سازی شد و به بخش «امتحان‌ها و نمره‌ها» برای دانشجویان اضافه شد.
ویرایش ۱.۰.۱۱۷۹.۶۱۰۱۲ (دوازدهم دی ۱۳۹۶)
صفحه‌ی «جدول پیش‌نیازها و هم‌نیازها» پیاده‌سازی شد و به بخش «برنامه‌ریزی آموزش» برای دانشجویان اضافه گردید.
ویرایش ۱.۰.۱۱۷۷.۶۱۰۰۹ (نهم دی ۱۳۹۶)
رفع خطا در صفحه‌ی «واحدهای اصلی گذرانده‌شده».
امکان پرداخت الکترونیکی از طریق «پرداخت متمرکز سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی» به درگاه‌های پرداخت شهریه اضافه گردید.
ویرایش ۱.۰.۱۱۷۵.۶۰۹۲۵ (۲۵ آذر ۱۳۹۶)
رفع اشکال در صفحه‌ی «واحدهای درسی گذرانده‌شده».
ویرایش ۱.۰.۱۱۶۹.۶۰۹۲۴ (۲۴ آذر ۱۳۹۶)
بعضی اشکال‌های گزارش‌شده مرتفع گردید.
صفحه‌ی «واحدهای درسی گذرانده‌شده» برای دانشجویان پیاده‌سازی شد و به بخش «امتحان‌ها و نمره‌ها» اضافه گردید.
ویرایش ۱.۰.۱۱۶۹.۶۰۶۲۲ (۲۲ شهریور ۱۳۹۶)
بخش زمان‌بندی ثبت نام (انتخاب واحد) به انتهای صفحه‌ی «تقویم دانشگاهی» اضافه گردید.
هشدار عدم رعایت پیش‌نیاز در صفحه‌ی انتخاب واحد در کنار درس انتخابی نمایش داده می‌شود.
ویرایش ۱.۰.۱۱۶۸.۶۰۳۰۱ (اول خرداد ۱۳۹۶)
صفحه‌های مربوط به «کارنامه‌ی نظرسنجی استادان» در بخش استادان و کارمندان بازنویسی و پیاده‌سازی شد.
زمان شروع نظرسنجی استادان و شروع دریافت کارت ورود به جلسه به تقویم آموزشی اضافه شد.
ویرایش ۱.۰.۱۱۶۰.۶۰۱۰۳ (سوم فروردین ۱۳۹۶)
افزایش «اعتبار اشتراک اینترنت» از طریق سامانه‌ی جامع پرداخت الکترونیکی امکان‌پذیر شد.
صفحه‌ی «اشتراک اینترنت» پیاده‌سازی شد و به حوزه‌ی مشترک اضافه گردید.


صفحهٔ ۱ از ۵ ( ۴۹ ویرایش )