سه‌شنبه، ۲۱ آذر ۱۳۹۶
ویرایش ۱.۰.۱۱۶۹.۶۰۶۲۲ (۲۲ شهریور ۱۳۹۶)
بخش زمان‌بندی ثبت نام (انتخاب واحد) به انتهای صفحه‌ی «تقویم دانشگاهی» اضافه گردید.
هشدار عدم رعایت پیش‌نیاز در صفحه‌ی انتخاب واحد در کنار درس انتخابی نمایش داده می‌شود.
ویرایش ۱.۰.۱۱۶۸.۶۰۳۰۱ (اول خرداد ۱۳۹۶)
صفحه‌های مربوط به «کارنامه‌ی نظرسنجی استادان» در بخش استادان و کارمندان بازنویسی و پیاده‌سازی شد.
زمان شروع نظرسنجی استادان و شروع دریافت کارت ورود به جلسه به تقویم آموزشی اضافه شد.
ویرایش ۱.۰.۱۱۶۰.۶۰۱۰۳ (سوم فروردین ۱۳۹۶)
افزایش «اعتبار اشتراک اینترنت» از طریق سامانه‌ی جامع پرداخت الکترونیکی امکان‌پذیر شد.
صفحه‌ی «اشتراک اینترنت» پیاده‌سازی شد و به حوزه‌ی مشترک اضافه گردید.
ویرایش ۱.۰.۱۱۰۰.۵۱۲۰۵ (پنجم اسفند ۱۳۹۵)
برخی اشکال‌های مطرح‌شده در بازخوردهای کاربران رفع شد.
برای سازگاری بیش‌تر در دستگاه‌های همراه، برخی ویژگی‌ها بهینه گردید.
برای رده‌ی کارمندان محترم در بخش استادان، صفحه‌ی «روزهای تدریس استادان» پیاده‌سازی شد.
ویرایش ۰.۹.۹۲۸۵.۵۱۰۲۶ (۲۶ دی ۱۳۹۵)
رفع اشکال‌های مربوط به ثبت نمره‌ها.
بهینه‌سازی و افزایش سرعت صفحه‌ها.
در کارنامه‌ی دانشجو، ستون‌های بیش‌ترین و کم‌ترین نمره در کلاس اضافه شد.
ویرایش ۰.۹.۹۱۷۳.۵۰۹۰۹ (نهم آذر ۱۳۹۵)
مشکلات گزارش‌شده‌ی مربوط به آمار پایان‌نامه‌ها برطرف شد.
در بخش «تحصیلات تکمیلی» برای کارکنان محترم این بخش، صفحه‌ی «آمار پایان‌نامه‌ها» و نیز صفحه‌ی «وضعیت پایان‌نامه‌ها» پیاده‌سازی شد.
ویرایش ۰.۹.۹۱۶۹.۵۰۹۰۴ (چهارم آذر ۱۳۹۵)
در بخش «پژوهش و فنّاوری» برای استادان محترم هیئت علمی، صفحه‌ی «آمار پایان‌نامه‌ها» و نیز صفحه‌ی «وضعیت پایان‌نامه‌ها» پیاده‌سازی شد.
ویرایش ۰.۹.۹۱۶۹.۵۰۸۲۸ (۲۸ آبان ۱۳۹۵)
در صورتی‌که دانشجو در ترم جاری درس داشته باشد، به‌جای خلاصه‌ی وضعیت تحصیلی، برنامه‌ی هفتگی وی نمایش می‌یابد.
در صورتی‌که استاد در ترم جاری تدریس داشته باشد، به‌جای خلاصه‌ی فعالیت‌های اخیر، برنامه‌ی هفتگی وی نمایش می‌یابد.
ویرایش ۰.۹.۹۱۶۸.۵۰۸۲۷ (۲۷ آبان ۱۳۹۵)
بهینه‌سازی منوی اصلی سامانه.
ویرایش ۰.۹.۹۱۶۱.۵۰۸۲۲ (۲۲ آبان ۱۳۹۵)
صفحه‌ی برنامه‌ی هفتگی دانشجو در کنار ابلاغیه‌ی کلاس‌ها، در یک زبانه‌ی جداگانه، پیاده‌سازی شد.


صفحهٔ ۱ از ۵ ( ۴۲ ویرایش )