پنج‌شنبه، ۰۵ اسفند ۱۳۹۵
ویرایش ۱.۰.۱۱۰۰.۵۱۲۰۵ (پنجم اسفند ۱۳۹۵)
برخی اشکال‌های مطرح‌شده در بازخوردهای کاربران رفع شد.
برای سازگاری بیش‌تر در دستگاه‌های همراه، برخی ویژگی‌ها بهینه گردید.
برای رده‌ی کارمندان محترم در بخش استادان، صفحه‌ی «روزهای تدریس استادان» پیاده‌سازی شد.
ویرایش ۰.۹.۹۲۸۵.۵۱۰۲۶ (۲۶ دی ۱۳۹۵)
رفع اشکال‌های مربوط به ثبت نمره‌ها.
بهینه‌سازی و افزایش سرعت صفحه‌ها.
در کارنامه‌ی دانشجو، ستون‌های بیش‌ترین و کم‌ترین نمره در کلاس اضافه شد.
ویرایش ۰.۹.۹۱۷۳.۵۰۹۰۹ (نهم آذر ۱۳۹۵)
مشکلات گزارش‌شده‌ی مربوط به آمار پایان‌نامه‌ها برطرف شد.
در بخش «تحصیلات تکمیلی» برای کارکنان محترم این بخش، صفحه‌ی «آمار پایان‌نامه‌ها» و نیز صفحه‌ی «وضعیت پایان‌نامه‌ها» پیاده‌سازی شد.
ویرایش ۰.۹.۹۱۶۹.۵۰۹۰۴ (چهارم آذر ۱۳۹۵)
در بخش «پژوهش و فنّاوری» برای استادان محترم هیئت علمی، صفحه‌ی «آمار پایان‌نامه‌ها» و نیز صفحه‌ی «وضعیت پایان‌نامه‌ها» پیاده‌سازی شد.
ویرایش ۰.۹.۹۱۶۹.۵۰۸۲۸ (۲۸ آبان ۱۳۹۵)
در صورتی‌که دانشجو در ترم جاری درس داشته باشد، به‌جای خلاصه‌ی وضعیت تحصیلی، برنامه‌ی هفتگی وی نمایش می‌یابد.
در صورتی‌که استاد در ترم جاری تدریس داشته باشد، به‌جای خلاصه‌ی فعالیت‌های اخیر، برنامه‌ی هفتگی وی نمایش می‌یابد.
ویرایش ۰.۹.۹۱۶۸.۵۰۸۲۷ (۲۷ آبان ۱۳۹۵)
بهینه‌سازی منوی اصلی سامانه.
ویرایش ۰.۹.۹۱۶۱.۵۰۸۲۲ (۲۲ آبان ۱۳۹۵)
صفحه‌ی برنامه‌ی هفتگی دانشجو در کنار ابلاغیه‌ی کلاس‌ها، در یک زبانه‌ی جداگانه، پیاده‌سازی شد.
ویرایش ۰.۹.۹۱۵۲.۵۰۸۱۶ (شانزدهم آبان ۱۳۹۵)
صفحه‌ی «برنامه‌ی تدریس استادان» کامل‌تر شد و فرم جستجوی آن اصلاح گردید.
ویرایش ۰.۹.۹۱۵۱.۵۰۸۱۴ (چهاردهم آبان ۱۳۹۵)
صفحه‌ی «تاریخچه‌ی تغییرات اخیر در سامانه» پیاده‌سازی شد.
ویرایش ۰.۹.۹۱۴۵.۵۰۸۱۳ (سیزدهم آبان ۱۳۹۵)
صفحه‌ی «برنامه‌ی تدریس استادان» پیاده‌سازی شد. در این صفحه ابتدا استادان یک گروه آموزشی نمایش داده شده و سپس برنامه‌ی هفتگی هر استاد قابل نمایش است.


صفحهٔ ۱ از ۴ ( ۳۹ ویرایش )